Kvalitet

Högsta kvalitet är Tankmobils signum
Högsta kvalitet är Tankmobils signum
Högsta kvalitet är Tankmobils signum

Högsta kvalitet är Tankmobils signum

Vi arbetar med noggrann och detaljerad kvalitetsstyrning. Vi har ett väl fungerande kvalitetsledningssystem för all produkttillverkning samt väldokumenterade rutiner för alla våra processer, från offert till leverans. 

Tankmobils kvalitetssystem i enlighet med ISO 3834-2 är validerat av tredje-part. Detta styr i detalj tillverkningsprocessen för alla tankar, tryck- och vakuumkärl.  All vår tillverkning av tankarnas väsentliga och unika delar görs i egen regi, vilket ger oss större kontroll och är en kvalitetsgaranti för hela processen. Tillverkning sker av vår erfarna personal med de modernaste produktions- och svetsutrustningarna i vår anläggning i Ystad.