Miljö och hållbarhet

Tankfordon som anpassas för att höja lönsamheten
Top_image_large

God transportekonomi bidrar till minskad miljöpåverkan

Som företag vill vi bidra till hållbara transportlösningar, vi arbetar långsiktigt och strävar efter att minska vår egen och våra kunders påverkan på miljön.

Vårt fokus är på att utveckla och tillverka energi- och miljöeffektiva transportutrustningar med optimerade lösningar för den totala livscykeln, där låga tjänstevikter och därmed ökade lastförmågor utgör en väsentlig del av miljöbesparingen. Detta är en positiv effekt i dubbel bemärkelse då det skapar en förbättrad transportekonomi för våra kunder.

I vårt miljöledningssystem anges de riktlinjer vi arbetar efter i vårt dagliga arbete. Här dokumenterar vi och följer upp energi- och vattenförbrukningar samt spill och avfall. Vi följer och tillämpar gällande miljölagstiftning, förordningar och föreskrifter och har ett nära samarbete med det kommunala miljöförbundet för att säkerställa att anvisningar och riktlinjer följs. 

Miljöcertifierade och miljöklassade produkter prioriteras vid inköp och vi arbetar idag med leverantörer som har EU RoHS, Reach, Echa och GMP-certifiering.