Reparationer & Moderniseringar

Reparationer prioriteras för att undvika att fordonet blir stillastående

Reparationer prioriteras för att undvika att fordonet blir stillastående

Reparationer prioriteras för att undvika att fordonet blir stillastående

Reparationer prioriteras för att undvika att fordonet blir stillastående

Skulle oturen vara framme och trafikskada uppstå på ett tank- eller bulkfordon, så hjälper vi snabbt till med att göra skadeutredning för att bedöma omfattningen av reparationen. Denna utredning ligger sedan till grund för en kostnadsberäkning till försäkringsbolag. Vi prioriterar alltid reparationer efter trafikskador för att få ut fordon i drift snarast möjligt.  

Som tillverkare av tankfordon kan vi utföra alla typer av arbeten på tryck- och vakuumtankar, rörsystem, byte eller komplettering av antalet axlar samt på utrustning. Oförstörande provningar efter reparationer av tankar samt framtagning av tillhörande dokumentation och intygshandlingar tillhör arbetsrutinerna i vår verksamhet.

Tankmobil bygger även om och moderniserar tank- och bulkbyggnationer. Vi bygger främst om våra egen-producerade tankar, men kan även bistå vid andra fabrikat. Vår konstruktionsavdelning tar fram alla beräkningsunderlag och intyg för nya viktbestämmelser, tyngdpunktsberäkningar och bromsberäkningar.

Kontaktpersoner
Niclas Holmquist:
+46 (0)765-261372
niclas.holmquist@tankmobil.se

Tomas Landgren:
+46 (0)765-261374
tomas.landgren@tankmobil.se

Varför välja Tankmobil?

 • Teknikledande
 • 60 års erfarenhet
 • Kundanpassade lösningar
 • Högsta säkerhet
 • God ergonomi
 • Bästa kvalitet
 • Allt under ett tak
 • Höga andrahandsvärden
 • Förlängd fordonslivscykel 
   – Service & reparation
   – Överflyttningar
   – Ombyggnader

Reparationer prioriteras för att undvika att fordonet blir stillastående
Reparationer prioriteras för att undvika att fordonet blir stillastående
Reparationer prioriteras för att undvika att fordonet blir stillastående