Reservdelar

Reservdelar alltid nära till hands

Reservdelar alltid nära till hands

Reservdelar alltid nära till hands

Reservdelar alltid nära till hands

På Tankmobil lagerhåller vi alltid de mest förekommande slit- och förbrukningsdetaljerna för alla våra egentillverkade tank- och bulkfordon. Detta innebär att vi mycket snabbt kan hjälpa till om något behövs.

Även andra reservdelar finns oftast på lager och skulle det inte finnas hemma, tar vi fram reservdelar med snabba leveranser. T ex kan vi genom våra goda relationer möjliggöra skyndsamma leveranser av tankarmaturer och karosseridelar av hög kvalitet.

Kontaktpersoner
Fredrik Torstensson:
+46 (0)703-674719
fredrik.thorstensson@tankmobil.se

Peter Åkesson:
+46 (0)739-758588
peter.akesson@tankmobil.se

Varför välja Tankmobil?

 • Teknikledande
 • 60 års erfarenhet
 • Kundanpassade lösningar
 • Högsta säkerhet
 • God ergonomi
 • Bästa kvalitet
 • Allt under ett tak
 • Höga andrahandsvärden
 • Förlängd fordonslivscykel 
   – Service & reparation
   – Överflyttningar
   – Ombyggnader

Reservdelar alltid nära till hands
Reservdelar alltid nära till hands